• Vol. 09
  • Chapter 01

Saol ‘na gCodladh

(Irish Language/Gaeilge followed by English )

Oícheanta socair, cloisimid
thú thar páirc 's claí
tá tú imithe i bhfad a chroí
's muidne inár scáile uaigní

cloisimid thú i ndéanaí an lae
cé chuige againne do ghlao?

Quiet nights, we hear you
call over field and ditch
though you are long gone love
we stand in your shadow

we hear you call at end of day
to whose heart do you call this way?

1